Stone Mountain
Stone Mountain: 33.806483, -84.170937